• 4
  • Slide 2
  • Slide 1
  • 5

KARAOKE TRÊN SÔNG TIỀN – CẢNG DU THUYỀN MỸ THO (MỸ THO MARINA)