• 4
  • Slide 2
  • Slide 1
  • 5

Giá và Lịch tour nước ngoài

LỊCH KHỞI HÀNH TOUR OUTBOUND
LỊCH TRÌNH TG HHK NGÀY KHỞI HÀNH Giá Trẻ em Giá trọn gói
Người lớn
2-<12 tuổi
SINGAPORE – MALAYSIA
Sea.A-Maritime-Garden by the bay- Kul – Genting – Malacca
6N5D VJ-TR-AK 10,25/03
08/04
8,990,000 10,490,000
SINGAPORE – MALAYSIA
Sea.A-Maritime-Garden by the bay- Kul – Genting – Malacca
4N3D VJ-TR-AK   5/3 , 15/4 , 20/5 5,990,000 6,990,000
28,29/04 7,642,000 8,990,000
SINGAPORE – INDONESIA – MALAYSIA 6N5D VJ-TR-AK  18/03
15/04
9,490,000 10,990,000
HONG KONG – FREEDAY 4N3D VJ – BL – CX – VN  16,23/03 9,390,000 10,990,000
HÀN QUỐC
SEOUL – NAMI – EVERLAND
4N4D 7C 04/04 12,495,000 14,700,000
HÀN QUỐC – ĐÀI LOAN
SEOUL – NAMI – ĐÀI BẮC
6N5D CI 20/03
13/04
15,990,000 16,990,000
BẮC KINH – HÀN QUỐC
BẮC KINH – SEOUL – NAMI – EVERLAND
7N6D CZ 04,10,11,18,25/04
08,09,16,22,23,30/05
06,20,27/06
15,890,000 16,990,000
ĐÀI LOAN
ĐÀI TRUNG – CAO HÙNG – GIA NGHĨA – ĐÀI BẮC
5N4D AE, BL 30/03
06, 20/04
8,792,000 11,290,000
NHẬT BẢN
4N3D VN 10/03 22,015,000 25,900,000
5N5D JL 22/03 24,560,000 28,890,000
7N6D JL 07,26/04 34,999,000 38,888,000
TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN 6N5D CZ 12/04
10,24/05
14,28/06
14,490,000 15,490,000
THƯỢNG HẢI – BẮC KINH – HÀN CHÂU – TÔ CHÂU 6N5D CZ 13/03 12,670,000 14,490,000
CHÂU ÂU
PHÁP – LUX – ĐỨC – HA LAN – BI
9N8D CA, TK 16/04   42,900,000
CHÂU ÂU
ĐỨC – LUXEMBOURG – HÀ LAN- BỈ – PHÁP
9N8D CA, TK 07,08,21,22/05   35,900,000
05,16,18/06   38,800,000
CHÂU ÂU
 PHÁP – THỤY SĨ – Ý – VATICAN
8N7D CA, TK 02,25/05
10,28/06
33,900,000 39,900,000
DUBAI
DUBAI – ABU DHABI
5N4D EY 18/03
01,11,22/04
20,400,000 23,990,000
MỸ – BỜ TÂY
LOS ANGELES – HOLLYWOOD UNIVERSIAL STUDIO– LAS VEGAS
8N7D CA,CI,BR,CX,HX 18/04,18/05,18/06 22,900,000 26,900,000
MỸ – BỜ ĐÔNG
NEW YORK- PHILADELPHIA WASHINGTON DC
8N7D CI, BR,KE,AA,UA 14/04,14/05,14/06 42,415,000 49,900,000

MỸ – BỜ ĐÔNG – BỜ TÂY

NEW YORK – PHILADELPHIA – WASHINGTON DC – LOS ANGELES – LAS VEGAS
12N11D CI, BR,KE,AA,UA 14/04,14/05,14/06 50,915,000 59,900,000