• 4
  • Slide 2
  • Slide 1
  • 5

Bảng giá tour Lễ Tết AL 2018

 

 BẢNG GIÁ TẾT 2018

Mã số Tên Tour Ngày khởi hành Hạng vé Giá vé Phụ thu
Giá tour Phương tiện Phòng đơn Ngoại quốc
09 Cần Thơ – Tết 2018
(2Ngày – 1Đêm) Đi: Xe, về: Xe
17,18,19,20,21/2/2018 KS 3 sao 2.158.000 Đã bao gồm 250.000 0
10 Tràm Chim – Tết 2018 (2Ngày – 1Đêm) Đi: Xe, về: Xe 17,18,19,20,21/2/2018 KS 2 sao 2.268.000 Đã bao gồm 250.000 0
11 Sóc Trăng – Trà Vinh – Tết
(2Ngày – 1Đêm) Đi: Xe, về: Xe
17,18,19,20,21/2/2018 KS 2 sao 2.138.000 Đã bao gồm 0 0
12A Làng Nổi Tân Lập – Miếu Bà Chùa Xứ – Tết 2018
(2Ngày – 1Đêm) Đi: Xe, về: Xe
17,18,19,20,21/2/2018 KS 2 sao 2.278.000 Đã bao gồm 250.000 0
12B Gáo Giồng – Châu Đốc – Mùa Xuân – Cần Thơ – Tết 2018
(3Ngày – 2Đêm) Đi: Xe, về: Xe
17,19,20,21/2/2018 KS 2 + 3 sao 2.998.000 Đã bao gồm 500.000 0
14 Châu Đốc – Hà Tiên – Cần Thơ – Tết 2018 (4Ngày – 3Đêm) Đi: Xe, về: Xe 17,19,21/2/2018 KS 2 + 3 sao 3.588.000 Đã bao gồm 750.000 0
15 Tiền Giang – Rạch Giá – Cà Mau – Cần Thơ – Tết 2018
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Xe, về: Xe
17,19,21/2/2018 KS 4*+ 3* 3.888.000 Đã bao gồm 950.000 0
16 Châu Đốc – Hà Tiên – Cà Mau – Bạc Liêu – Cần Thơ – Tết 2018
(6Ngày – 5Đêm) Đi: Xe, về: Xe
17,19,21/2/2018 KS 2 + 3 sao 5.238.000 Đã bao gồm 1.350.000 0
17 Tiền Giang – Rạch Giá – Phú Quốc – Tết 2018
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Xe, về: Xe
17,19/2/2018 4 sao + 2 sao 4.668.000 Đã bao gồm 900.000 0
KS 4*+ 3* 5.018.000 1.250.000
30 Nha Trang 1 – Mùng 2,5 – Ks 3*
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Xe, về: Xe
MÙNG 2,5 – 3 SAO

17,20/2/2018

3* (HẢI ÂU) 3.558.000 Đã bao gồm 1.200.000 0
31 Nha Trang 1 – Mùng 2,5 – Ks 2,3*
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Xe, về: Xe
17,20/2/2018 2* (CAMELIA 2) 3.468.000 Đã bao gồm 1.000.000 0
3* (NHỊ PHI) 4.348.000 1.900.000
40 Đà Lạt 1 – Mùng 2 – Ks4*
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Xe, về: Xe
17/2/2018 4* (VIETSOVPETRO) 5.028.000 Đã bao gồm 2.200.000 0
41 Đà Lạt 1 – Mùng 2
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Xe, về: Xe
17/2/2018 4* (RESORT WISS – BELL) 5.328.000 Đã bao gồm 2.300.000 0
42 Đà Lạt 1 – Mùng 2,5 – K2*
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Xe, về: Xe
17,20/2/2018 2* (TRUNG NHÂN – TẦM XUÂN) 3.878.000 Đã bao gồm 1.300.000 0
43 Đà Lạt 1 – Mùng 2,5 – Ks 2,3*
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Xe, về: Xe
17,20/2/2018 2* (REDSUN) 3.758.000 Đã bao gồm 1.000.000 0
3* (MAI VÀNG) 4.478.000 1.800.000
44 Đà Lạt 1 – Mùng 2,5 – Ks 2*
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Xe, về: Xe
17,20/2/2018 2* (REDSUN) 3.758.000 Đã bao gồm 1.000.000 0
50 Đà Lạt 5 – Mùng 2
(3Ngày – 2Đêm) Đi: Xe, về: Xe
17/2/2018 Resort 3 sao 3.618.000 Đã bao gồm 1.400.000 0
51 Đà Lạt 5 – Mùng 5 – Resort 3*
(3Ngày – 2Đêm) Đi: Xe, về: Xe
20/2/2018 Resort 3 sao 3.388.000 Đã bao gồm 1.100.000 0
52 Đà Lạt 5 – Mùng 2,6 – Ks 2*
(3Ngày – 2Đêm) Đi: Xe, về: Xe
17,21/2/2018 2* (LÊ NA) 3.068.000 Đã bao gồm 1.400.000 0
53 Đà Lạt 5 – Mùng 2 – Ks 2,3*
(3Ngày – 2Đêm) Đi: Xe, về: Xe
17/2/2018 2* (LÊ NA) 3.068.000 Đã bao gồm 800.000 0
3* (CẨM ĐÔ) 3.548.000 1.400.000

 

 

CHẤT LƯỢNG KHẲNG ĐỊNH THƯƠNG HIỆU