• 4
  • Slide 2
  • Slide 1
  • 5

Bảng giá tour học sinh

BẢNG GIÁ TOUR HỌC SINH (NĂM HỌC 2021)

 TUYẾN DU LỊCH GIÁ TOUR  DỊCH VỤ KÈM THEO
CẤP 1 CẤP 2  CẤP 3
VỀ ĐẤT TIỀN GIANG (THAM QUAN 4 CỒN, TRẠI RẮN ĐỒNG TÂM, DI TÍCH RẠCH GẦM XOÀI MÚT) 270.000  285.000  290.000   VÉ THAM QUAN, DU THUYỀN, ĐỜN CA TÀI TỬ, TRÁI CÂY, UỐNG MẬT ONG

MIỄN PHÍ 1GV/10HS

ĐỒNG THÁP

(KHU CĂN CỨ XẺO QUÝT- LĂNG MỘ CỤ NGUYỄN SINH SẮC)

 235.000  245.000  250.000  VÉ THAM QUAN, MIỄN 1GV/10HS
VIẾNG ĐỀN HÙNG –THÁC GIANG ĐIỀN    325.000  330.000 VÉ CỔNG, VÉ TẮM, ÁO

PHAO, LỀU

MIỄN 1GV/15HS

BẢO TÀNG BÌNH DƯƠNG – KDL ĐẠI NAM  

 

 

 

 

 

 VÉ CỔNG, MIỄN 1GV/15HS (CẤP 1 MIỄN 1GV/10HS)
BẾN NHÀ RỒNG –

KIZCITI(HS MN-CẤP 1,2)

 

 

 

 

 

 

VÉ CỔNG, TẤT CẢ TRÒ CHƠI. MIỄN 1G/10HS
 ĐỊA ĐẠO CỦ CHI – CÔNG VIÊN NƯỚC CỦ CHI  

 

 

 

 

 

VÉ CỔNG ĐỊA ĐẠO, VÉ TẮM CÔNG VIÊN NƯỚC CỦ CHI, VƯỜN THÚ. MIỄN 1GV/15HS (CẤP 1 MIỄN 1GV/10HS)
 

SUỐI TIÊN

 

 

315.000

 

 360.000  370.000 VÉ CỔNG, BIỂN. MIỄN 1GV/15HS (CẤP 1 MIỄN 1GV/10HS)
 ĐẦM SEN  285.000  320.000  320.000 VÉ CỔNG TRỌN GÓI  TRÒ CHƠI. MIỄN 1GV/15HS (CẤP 1 MIỄN 1GV/10HS)
CÔNG VIÊN NƯỚC

ĐẦM SEN

 280.000  305.000  305.000 VÉ CỔNG, MIỄN 1GV/15HS (CẤP 1 MIỄN 1GV/10HS)