• 4
  • Slide 2
  • Slide 1
  • 5

Miền Trung – Tây Nguyên

NHA TRANG – ĐÀ LẠT

4 ngày - 4 đêm

Phương tiện

hàng tuần

Liên hệ 0273 3976904 giá 2.390.000đ

ĐÀ LẠT – KDL TRÚC LÂM VIÊN

4 ngày - 3 đêm

Phương tiện

hàng ngày

Liên hệ 0273 3976904 giá 2.450.000đ

NHA TRANG – ĐÀ LẠT

5 NGÀY - 4 ĐÊM

Phương tiện

hàng ngày

Liên hệ 0273 3976904 giá 2.890.000đ

ĐÀ LẠT MỘNG MƠ

3 NGÀY - 3 ĐÊM

Phương tiện

hàng ngày

Liên hệ 0273 3976904 giá 1.860.000đ

NHA TRANG – ĐẢO KHỈ

3 NGÀY - 3 ĐÊM

Phương tiện

hàng tuần

Liên hệ 0273 3976904 giá 1.990.000đ

ĐÀ LẠT – THÁC ĐATANLA – ĐƯỜNG HẦM ĐIÊU KHẮC

4 ngày - 3 đêm

Phương tiện

hàng tuần

Liên hệ 0273 3976904 giá 2.380.000đ

NHA TRANG BIỂN ĐẢO

3 NGÀY - 3 ĐÊM

Phương tiện

hàng tuần

Liên hệ 0273 3976904 giá 1.820.000đ

ĐÀ NẴNG – SƠN TRÀ – HỘI AN – BÀ NÀ – HUẾ – PHONG NHA

5 NGÀY - 4 ĐÊM

Phương tiện

Liên hệ 02733976904 giá 3.850.000đ

ĐÀ NẴNG -HỘI AN – BÀ NÀ HILLS- CỐ ĐÔ HUẾ

3 NGÀY - 2 ĐÊM

Phương tiện

Liên hệ 02733976904 giá 3.590.000đ

PHAN THIẾT – ĐÀ LẠT

4 ngày - 3 đêm

Phương tiện

Liên hệ 02733976904 giá 2.580.000đ