• 4
  • Slide 2
  • Slide 1
  • 5

Giá và Lịch tour nội địa

BẢNG GIÁ TOUR NỘI ĐỊA ( GHÉP KHÁCH ) – TỔ CHỨC TOUR THEO YÊU CẦU (ĐOÀN RIÊNG)

TÊN TOUR KHỞI HÀNH GIÁ TOUR PHƯƠNG TIỆN PHÒNG ĐƠN NGOẠI QUỐC
Tour Mỹ Tho – Bến Tre – Tát Mương Bắt Cá (1n) Hằng ngày 320.000đ/k (đoàn 10 khách) Đã bao gồm
Tour Mỹ Tho – Bến Tre ( 1 Ngày) Hằng ngày 150.000đ/k
 Tour Chợ lách – thưởng thức trái cây tại vườn (1n) Hằng ngày 370.000đ – 770.000đ/k (đoàn 10 khách)
Mỹ Tho – Cần Thơ – Tát Mương Bắt Cá (2n1đ) Hằng ngày 950.000đ/k (đoàn 20 khách) 100.000đ
Cần Giờ – Duyên Hải (1 Ngày) Thứ 7, cn 720.000đ 50.000đ
Bình Châu – Hồ Cốc (1n) Thứ 7, cn 690.000đ 50.000đ
Đồng Tháp – Giáo Giồng (1 ngày) Thứ 7, cn 495.000đ 50.000đ
Vũng Tàu (1n) Thứ 7, cn 630.000đ 50.000đ
Vĩnh Long – Chợ Nổi Cái Bè (1n) Thứ 7, cn 870.000đ 50.000đ
Vũng Tàu – Long Hải (2n1đ) Thứ 7 Ks 2*: 1.540.000đ

Ks 3*: 1.730.000đ

300.000đ

500.000đ

100.000đ
Cần Thơ (2n1đ) Thứ 7 Ks 2*: 1.295.000đ

Ks 3*: 1.420.000đ

250.000đ

700.000đ

100.000đ
Châu Đốc (2n1đ) Thứ 7 Ks 2*: 1.720.000đ 250.000đ 100.000đ
Đồng Tháp (2n1đ) Thứ 7 Đạt chuẩn: 1.660.000đ 250.000đ 100.000đ
Phan Thiết (2n1đ) Thứ 7 Ks 3*: 1.390.000đ

Ks 4*: 1.790.000đ

Resort 3*: 1.790.000đ

Resort 4*: 2.130.000đ

300.000đ

600.000đ

600.000đ

850.000đ

100.000đ
Phan Rang – Vịnh Vĩnh Hy (3n2đ) Thứ 6 Ks 3*: 2.730.000đ

Ks 4*: 3.260.000đ

600.000đ

1.000.000đ

150.000đ
Phú Quốc (3n2đ) Hằng ngày Đạt chuẩn: 2.480.000đ

Ks 3*: 2.990.000đ

Ks 4*: 3.970.000đ

(Máy Bay)
từ 3.380.000 VND
đến 3.876.000 VND
600.000đ

1.200.000đ

2.205.000đ

150.000đ
Côn Đảo (3n2đ) Hằng ngày Ks 3*: 2.990.000đ (Máy Bay)
từ 3.267.000 VND
đến 3.300.000 VND
990.000đ 150.000đ
8 Tỉnh ĐBSCL  – Châu Đốc – Hà Tiên – Cần Thơ (4n3đ) Thứ 3,7 Đạt chuẩn: 2.980.000đ

Ks 4*: 3.880.000đ

Đã bao gồm 700.000đ

1.300.000đ

200.000đ
Châu Đốc – Hà Tiên – Phú Quốc (5n4đ) Thứ 3,7 Đạt chuẩn: 5.930.000đ

Ks 4*: 7.270.000đ

 

(Máy Bay)
từ 693.000 VND
đến 1.655.000 VND
1.700.000đ

2.800.000đ

250.000đ
Phú Quốc – Hà Tiên – Cần Thơ (5n4đ) Thứ 2,6 Đạt chuẩn: 5.930.000đ

Ks 4*: 7.860.000đ

1.700.000đ

3.300.000đ

Cần Thơ – Phú Quốc (4n3đ) Thứ 7 Ks 3*: 2.900.000đ

Ks 4*: 6.270.000đ

(Máy Bay)
từ 1.342.000 VND
đến 2.980.000 VND
1.450.000đ

2.905.000đ

200.000đ
Châu Đốc – Hà Tiên – Cà Mau – Bạc Liêu – Cần Thơ (6n5đ) Thứ 3,7 Đạt chuẩn: 5.505.000đ

Ks 4*: 6.305.000đ

Đã bao gồm 1.200.000đ

1.800.000đ

300.000đ
Cà Mau – Bạc Liêu (4n3đ) Thứ 7 Đạt chuẩn: 3.280.000đ 850.000đ 200.000đ
Nha Trang (3n2đ) Thứ 6 Ks 2*: 2.300.000đ

Ks 3*: 2.630.000đ

Ks 3*: 2.900.000đ

Ks 4*: 3.450.000đ

Ks 5*: 5.700.000đ

250.000đ

600.000đ

900.000đ

1.260.000đ

3.600.000đ

150.000đ
Nha Trang – Dốc Lết – Hòn Tằm (4n3đ) đi & về xe Thứ 3,4,5,7 Ks 2*: 2.900.000đ

Ks 3*: 3.390.000đ

Ks 3*: 3.790.000đ

Ks 4*: 4.410.000đ

Ks 5*: 8.590.000đ

375.000đ

900.000đ

1.350.000đ

1.890.000đ

5.400.000đ

200.000đ
Nha Trang (4n3đ) xe + tàu Thứ 2,3,4,5,7, cn Ks 2*: 2.690.000đ

Ks 3*: 3.150.000đ

Ks 3*: 3.550.000đ

Ks 4*: 4.470.000đ

Ks 5*: 7.490.000đ

(Tàu hỏa)
720.000 VND
310.000đ

750.000đ

1.125.000đ

1.575.000đ

5.400.000đ

200.000đ
Nha Trang (4n3đ) đi & về máy bay Thứ 2,3,4,5,7, cn Ks 2*: 2.660.000đ

Ks 3*: 3.160.000đ

Ks 3*: 3.460.000đ

Ks 4*: 4.180.000đ

Ks 5*: 8.360.000đ

(Máy Bay)
từ 1.738.000 VND
đến 3.310.000 VND
375.000đ

900.000đ

1.350.000đ

1.890.000đ

5.400.000đ

200.000đ
Nha Trang (3n3đ) đi & về tàu. Thứ 2,3,4,5,7, cn Ks 2*: 2.120.000đ

Ks 3*: 2.320.000đ

Ks 3*: 2.520.000đ

Ks 4*: 2.900.000đ

Ks 5*: 5.120.000đ

(Tàu hỏa)
1.140.000 VND
185.000đ

450.000đ

675.000đ

945.000đ

2.700.000đ

150.000đ
Nha Trang – Đà Lạt (5n4đ) xe Thứ 3,5,7 Ks 2*: 3.480.000đ

Ks 3*: 4.130.000đ

Ks 3*: 4.540.000đ

Ks 4*: 5.230.000đ

Đã bao gồm 500.000đ

1.170.000đ

1.650.000đ

2.060.000đ

250.000đ
Đà Lạt (4n3đ) đi & về máy bay Thứ 3,4,5,7 Ks 2*: 2.360.000đ

Ks 3*: 2.700.000đ

Ks 3*: 2.980.000đ

Ks 4*: 3.360.000đ

Ks 4*: 3.700.000đ

(Máy Bay)
từ 1.738.000 VND
đến 3.310.000 VND
375.000đ

380.000đ

1.170.000đ

1.350.000đ

1.720.000đ

200.000đ
Đà Lạt (4n3đ) đi & về xe Thứ 3,5,7 Ks 2*: 2.620.000đ

Ks 3*: 2.960.000đ

Ks 3*: 3.240.000đ

Ks 4*: 3.520.000đ

Ks 4*: 3.960.000đ

Đã bao gồm 375.000đ

380.000đ

1.170.000đ

1.350.000đ

1.720.000đ

200.000đ
Đà Lạt (3n2đ) Thứ 6 Ks 2*: 2.060.000đ

Ks 3*: 2.290.000đ

Ks 3*: 2.480.000đ

Ks 4*: 2.650.000đ

Ks 4*: 2.940.000đ

Đã bao gồm 250.000đ

520.000đ

780.000đ

900.000đ

1.150.000đ

150.000đ
Bảo Lộc – Đà Lạt (3n2đ) Thứ 6 Ks 2*: 2.580.000đ Đã bao gồm 475.000đ 150.000đ
Bảo Lộc (2n1đ) Thứ 7 Ks 2*: 1.750.000đ 350.000đ 150.000đ
Bảo Lộc – Đà Lạt (4n3đ) Thứ 3,5,7 Ks 2* 3.250.000đ 600.000đ 200.000đ
Phan Thiết – Phan Rang (3n2đ) Thứ 6 Ks 3*: 3.160.000đ

Ks 4*: 3.760.000đ

900.000đ

1.350.000đ

150.000đ
Phan Thiết – Phan Rang – Nha Trang (5n4đ) Thứ 7 Ks 3*: 5.020.000đ

Ks 4*: 6.430.000đ

1.550.000đ

2.610.000đ

250.000đ
Phan Thiết – Nha Trang (4n3đ) Thứ 3,5,7 Ks 3*: 3.770.000đ

Ks 4*: 4.920.000đ

1.250.000đ

2.110.000đ

200.000đ
Phan Thiết – Đà Lạt (4n3đ) Thứ 7 Ks 3*: 3.198.000đ

Ks 4*: 4.275.000đ

1.120.000đ

1.750.000đ

200.000đ
Phan Thiết – Nha Trang – Đà Lạt (6n5đ) Thứ 7 Ks 3*: 6.070.000đ

Ks 4*: 7.590.000đ

1.770.000đ

2.910.000đ

300.000đ
Buôn Ma Thuột (3n2đ) Thứ 6 Ks 3*: 3.650.000đ

Ks 4*: 4.490.000đ

1.120.000đ

1.750.000đ

150.000đ
Buôn Mê Thuột – Gia Lai – Kon Tum (5n4đ) Đạt chuẩn: 4.760.000đ 1.010.000đ 250.000đ
Bà Nà – Hội An – Đà Nẵng – Huế (6n5đ) Chủ nhật Ks 3*: 7.010.000đ

Ks 4*: 8.805.000đ

(Máy Bay)
từ 1.628.000 VND
đến 4.300.000 VND
1.295.000đ

2.650.000đ

300.000đ
Sài Gòn – Qui Nhơn – Hội An – Đà Nẵng – Huế – Thiên Đừờng 8n7d Thứ 7 Ks 3*: 8.990.000đ

Ks 4*: 11.440.000đ

(Máy Bay)
từ 814.000 VND
đến 2.150.000 VND
1.820.000đ

3.630.000đ

400.000đ
Sài Gòn – Qui Nhơn – Hội An – Đà Nẵng (7n6đ) Thứ 7 Ks 3*: 8.190.000đ

Ks 4*: 10.340.000đ

(Máy Bay)
từ 814.000 VND
đến 2.150.000 VND
1.470.000đ

3.080.000đ

350.000đ
Hội An – Đà Nẵng – Huế – Thiên Đừờng (6n5đ) Thứ 2 Ks 3*: 5.610.000đ

Ks 4*: 7.420.000đ

(Máy Bay)
từ 1.628.000 VND
đến 4.300.000 VND
1.295.000đ

2.650.000đ

300.000đ
Hội An – Đà Nẵng -Huế (5n4d) Thứ 2 Ks 3*: 4.810.000đ

Ks 4*: 6.350.000đ

(Máy Bay)
từ 1.628.000 VND
đến 4.300.000 VND
945.000đ

2.100.000đ

250.000đ
Đà Nẵng – Huế – Thiên Đừờng (5n4đ) Thứ 3 Ks 3*: 4.810.000đ

Ks 4*: 6.350.000đ

(Máy Bay)
từ 1.628.000 VND
đến 4.300.000 VND
945.000đ

2.100.000đ

250.000đ
Đà Nẵng – Huế (4n3đ) Thứ 3 Ks 3*: 3.310.000đ

Ks 4*: 4.150.000đ

(Máy Bay)
từ 1.628.000 VND
đến 4.300.000 VND
670.000đ

1.300.000đ

200.000đ
Huế – Thiên Đừờng (4n3đ) Thứ 4 Ks 3*: 3.910.000đ

Ks 4*: 5.250.000đ

(Máy Bay)
từ 1.628.000 VND
đến 4.300.000 VND
770.000đ

1.500.000đ

200.000đ
Huế (3n2đ) Thứ 4 Ks 3*: 2.660.000đ

48Ks 4*: 3.005.000đ

(Máy Bay)
từ 1.628.000 VND
đến 4.300.000 VND
420.000đ

700.000đ

150.000đ
Xuyên Việt – Sapa (18n17d) Thứ 7 Ks 3*: 24.250.000đ

Ks 4*: 30.240.000đ

(Máy Bay)
từ 1.144.000 VND
đến 2.997.000 VND
6.120.000đ

11.500.000đ

900.000đ
Huế – Hà Nội – Hạ Long (9n8đ) Thứ 2 Ks 3*: 10.600.000đ

Ks 4*: 13.810.000đ

(Máy Bay)
từ 2.772.000 VND
đến 7.297.000 VND
2.690.000đ

4.950.000đ

450.000đ
Huế – Trừờng Sơn – Hà Nội (13n14đ) Thứ 2 Ks 3*: 16.350.000đ

Ks 4*: 21.170.000đ

(Máy Bay)
từ 1.958.000 VND
đến 5.147.000 VND
4.380.000đ

8.850.000đ

650.000đ
Huế – Trừong Sơn – Hà Nội – Sapa 16n15đ Thứ 2
Sài Gòn – Huế – Hà Nội (13n12đ) Thứ 7 Ks 3*: 16.370.000đ

Ks 4*: 21.340.000đ

(Máy Bay)
từ 1.958.000 VND
đến 5.147.000 VND
4.470.000đ

8.320.000đ

650.000đ
Xuyên Việt (15n14đ) Thứ 7 Ks 3*: 19.730.000đ

Ks 4*: 25.205.000đ

(Máy Bay)
từ 1.144.000 VND
đến 2.997.000 VND
4.890.000đ

9.750.000đ

750.000đ
Sài Gòn – Hà Nội – Sơn La – Điện Biên – Mai Châu (2n1đ) Thứ 4 Đạt chuẩn: 5.790.000đ (Máy Bay)
từ 2.288.000 VND
đến 5.994.000 VND
950.000đ 250.000đ
Hà Nội – Chùa Hương – Tam Cốc – Hạ Long – Sapa (9n8đ) Thứ 2 Đạt chuẩn: 9.970.000đ

Ks 3+4*: 11.890.000đ

Ks 4*: 14.930.000đ

(Máy Bay)
từ 2.288.000 VND
đến 5.994.000 VND
1.680.000đ

3.650.000đ

6.040.00đ

450.000đ
Hà Nội – Tam Cốc – Hạ Long – Sapa (8n7đ) Thứ 3 Đạt chuẩn: 8.970.000đ

Ks 3+4*: 10.690.000đ

Ks 4*: 13.230.000đ

(Máy Bay)
từ 2.288.000 VND
đến 5.994.000 VND
1.430.000đ

3.100.000đ

5.045.000đ

400.000đ
Hà Nội – Hạ Long – Sapa (7n6đ) Thứ 4 Đạt chuẩn: 7.970.000đ

Ks 3+4*: 9.490.000đ

Ks 4*: 11.530.000đ

(Máy Bay)
từ 2.288.000 VND
đến 5.994.000 VND
1.180.000đ

2.250.000đ

4.045.000đ

350.000đ53
Hà Nội – Chùa Hương – Tam Cốc – Hạ Long (6n5đ) Thứ 2 Đạt chuẩn: 5.980.000đ

Ks 3+4*: 7.380.000đ

Ks 4*: 9.890.000đ

(Máy Bay)
từ 2.288.000 VND
đến 5.994.000 VND
1.300.000đ

2.560.000đ

4.600.000đ

300.000đ
Hà Nội – Tam Cốc – Hạ Long (5n4đ) Thứ 3 Đạt chuẩn: 4.890.000đ

Ks 3+4*: 6.180.000đ

Ks 4*: 8.190.000đ

(Máy Bay)
từ 2.288.000 VND
đến 5.994.000 VND
1.000.000đ

2.020.000đ

3.300.000đ

250.000đ
Hà Nội – Hạ Long (4n3đ) Thứ 4 Đạt chuẩn: 3.960.000đ

Ks 3+4*: 4.980.000đ

Ks 4*: 6.390.000đ

(Máy Bay)
từ 2.288.000 VND
đến 5.994.000 VND
700.000đ

1.400.000đ

2.300.000đ

200.000đ
Hà Nội – Sapa – Chùa Hương – Tam Cốc – Hạ Long (8n7đ) Thứ 7 Đạt chuẩn: 8.990.000đ

Ks 3+4*: 11.320.000đ

Ks 4*: 13.6400.000đ

(Máy Bay)
từ 2.288.000 VND
đến 5.994.000 VND
1.430.000đ

3.100.000đ

5.040.000đ

400.000đ
Hà Nội – Hạ Long 1n Hằng ngày Tiêu chuẩn: 750.000đ 50.000đ
Hà Nội – Hạ Long (2n1đ) Thứ 5,cn Đạt chuẩn: 1.850.000đ

Ks 4*: 2.320.000đ

Đã bao gồm xe 200.000đ

550.000đ

100.000đ
Hà Nội – Chùa Hưong 1n Thứ 3 Đạt chuẩn: 595.000đ 50.000đ
Hà Nội – Lào Cai (2n1đ) Thứ 7 Đạt chuẩn: 3.390.000đ

Ks 4*: 4.440.000đ

  250.000đ

700.000đ

100.000đ
TOUR ĐẢO NAM DU – KIÊN GIANG Thiết kế tour theo yêu cầu.
TOUR ĐẢO HẢI TẶC – KIÊN GIANG
TOUR ĐẢO BÀ LỤA
TOUR ĐẢO BÌNH BA
TOUR ĐẢO ĐIỆP SƠN
TOUR ĐẢO LÝ SƠN

 

     DU LỊCH VIỆT NHẬT

CHẤT LƯỢNG KHẲNG ĐỊNH THƯƠNG HIỆU