• 4
  • Slide 2
  • Slide 1
  • 5

TOUR MEKONG

CHỢ LÁCH – CÁI MƠN: VÙNG HOA KIỂNG – CÂY ĂN TRÁI

Đi về trong ngày

Phương tiện

360.000đ Liên Hệ 0273976904

MỸ THO – CỒN THỚI SƠN – CỒN PHỤNG (bắt đom đóm trên sông)

Đi về trong ngày

Phương tiện

hàng ngày

Liên hệ 0909564827 Mr Phong

CÙ LAO THỚI SƠN – TÁT MƯƠNG BẮT CÁ

Đi về trong ngày

Phương tiện

hàng ngày

280.000đ Liên hệ 0273 3975 559

MỸ THO – RẠCH XẾP – BẾN TRE

Đi về trong ngày

Phương tiện

hàng ngày

Liên hệ 0909564827 Mr Phong

MỸ THO – CỒN THỚI SƠN – BẾN TRE

1 ngày

Phương tiện

hàng ngày

Liên hệ 0909564827 Mr Phong

MỸ THO – CỒN THỚI SƠN – CỒN PHỤNG

Phương tiện

Liên hệ 0909564827 Mr Phong

MỸ THO – CÙ LAO THỚI SƠN

1 ngày

Phương tiện

hàng ngày

Liên hệ 0909564827 Mr Phong