• 4
  • Slide 2
  • Slide 1
  • 5

TOUR MEKONG

KARAOKE TRÊN SÔNG TIỀN TẠI CẢNG DU THUYỀN MỸ THO

Phương tiện

hàng ngày

120.000đ/khách/ 1 tiếng liên hệ 0909 564 827 Mr.Phong

MỸ THO – BẾN TRE

Phương tiện

Miễn phí tất cả các trò chơi tại KDL Việt Nhật. Liên hệ 0909564827 Mr Phong

MỸ THO – BẾN TRE – TÁT MƯƠNG

01 ngày

Phương tiện

hàng ngày

Miễn phí tất cả các trò chơi tại KDL Việt Nhật. Liên hệ 0909564827 Mr Phong

KHU DU LỊCH SINH THÁI VIỆT NHẬT BẾN TRE

01 ngày

Phương tiện

hàng ngày

Miễn phí tất cả các trò chơi tại KDL Việt Nhật. Liên hệ 0909564827 Mr Phong

CÙ LAO THỚI SƠN – TÁT MƯƠNG BẮT CÁ

01 ngày

Phương tiện

hàng ngày

320.000đ Liên hệ 0909564827

CHỢ LÁCH – CÁI MƠN: VÙNG HOA KIỂNG – CÂY ĂN TRÁI

Đi về trong ngày

Phương tiện

Liên hệ 0909564827

420.000đ Liên Hệ 0909564827 Mr Phong

MỸ THO – CỒN THỚI SƠN – BẾN TRE

1 ngày

Phương tiện

hàng ngày

Liên hệ 0909564827 Mr Phong

MỸ THO – CỒN THỚI SƠN – KDL VIỆT NHẬT

Phương tiện

Liên hệ 0909564827 Mr Phong

MỸ THO – CÙ LAO THỚI SƠN

1 ngày

Phương tiện

hàng ngày

Liên hệ 0909564827 Mr Phong

MỸ THO – CÙ LAO THỚI SƠN

hàng ngày

Phương tiện

Liên hệ 0909564827

Liên hệ 0909564827 Mr Phong