• 4
  • Slide 2
  • Slide 1
  • 5

TOUR NỘI ĐỊA

CÙ LAO THỚI SƠN – TÁT MƯƠNG BẮT CÁ 1 NGÀY

01 ngày

Phương tiện

hàng ngày

350.000đ Liên hệ 0909564827

CÙ LAO THỚI SƠN – BẾN TRE 1 NGÀY

Phương tiện

Miễn phí tất cả các trò chơi tại KDL Việt Nhật. Liên hệ 0909564827 Mr Phong

MỸ THO – BẾN TRE – TÁT MƯƠNG BẮT CÁ, TRÒ CHƠI SÔNG NƯỚC 1 NGÀY

01 ngày

Phương tiện

hàng ngày

Miễn phí tất cả các trò chơi tại KDL Việt Nhật. Liên hệ 0909564827 Mr Phong

KHU DU LỊCH SINH THÁI VIỆT NHẬT BẾN TRE TRỰC THUỘC CTY TNHH DU LỊCH VIỆT NHẬT

01 ngày

Phương tiện

hàng ngày

Miễn phí tất cả các trò chơi tại KDL Việt Nhật. Liên hệ 0909564827 Mr Phong

DU LỊCH TIỀN GIANG – BẾN TRE 1 NGÀY

Phương tiện

Liên hệ 0909564827 Mr Phong

CỒN THỚI SƠN – BẾN TRE 1 NGÀY

Phương tiện

Liên hệ 0909564827 Mr Phong

CẢNG DU THUYỀN MỸ THO LỄ 30.4 – 1.5

Phương tiện

Liên hệ 0909564827 Mr Phong

MỸ THO – CÙ LAO THỚI SƠN 1 NGÀY

hàng ngày

Phương tiện

Liên hệ 0909564827

Liên hệ 0909564827 Mr Phong