• 4
  • Slide 2
  • Slide 1
  • 5

Miền Nam

CHÂU ĐỐC – HÀ TIÊN – CẦN THƠ

4 ngày - 3 đêm

Phương tiện

Liên hệ

CÔN ĐẢO

3 ngày - 2 đêm

Phương tiện

2.990.000 đ

CẦN GIỜ – DUYÊN HẢI

1 ngày

Phương tiện

722.000 đ

BÌNH CHÂU

1 ngày

Phương tiện

650.000 đ

Tiền Giang – Cần Thơ

2 ngày 1 đêm

Phương tiện

20,27/5/2017

1.295.000đ

Phú Quốc

3 ngày 2 đêm

Phương tiện

22,23,24,26,29,31...

2.488.000đ

Đồng Tháp – Gáo Giồng

1 ngày 0 đêm

Phương tiện

21,28/5/2017

650.000đ

Tiền Giang – Bến Tre

1 ngày 0 đêm

Phương tiện

21,28/5/2017

495.000đ

Bình Châu

1 ngày 0 đêm

Phương tiện

21,28/5/2017

6.500.000đ

123