• 4
  • Slide 2
  • Slide 1
  • 5

Tour nước ngoài

YANGON – BAGO – KYAIKHTIYO

4 ngày - 3 đêm

Phương tiện

Mùng 2 Tết AL

13.888.000 Liên hệ 02733976904

HONG KONG – QUẢNG CHÂU – THẨM QUYẾN

5 NGÀY - 4 ĐÊM

Phương tiện

Mùng 1 Tết AL

18.990.000 Liên hệ 02733976904

HONG KONG – QUẢNG CHÂU – THẨM QUYẾN

5 NGÀY - 4 ĐÊM

Phương tiện

Mùng 5 Tết AL

16.990.000 đ Liên hệ 02733976904

HONG KONG – QUẢNG CHÂU – THẨM QUYẾN

5 NGÀY - 4 ĐÊM

Phương tiện

Mùng 1, 2 Tết AL

18.990.000 Liên hệ 02733976904

HONGKONG – DISNEYLAND – ĐẠI NHĨ SƠN

4 ngày - 3 đêm

Phương tiện

Mùng 7 Tết AL

14.690.000đ Liên hệ 02733976904

HONGKONG – DISNEYLAND – ĐẠI NHĨ SƠN

4 ngày - 3 đêm

Phương tiện

30 Tết AL

16.990.000đ Liên hệ 02733976904

HÀN QUỐC SEOUL – ĐẢO NAMI – ĐẢO JEJU – EVERLAND

5 ngày - 5 đêm

Phương tiện

Mùng 4 Tết

22.990.000đ Liên hệ 02733976904

HÀN QUỐC SEOUL – ĐẢO NAMI – LOTTE WORLD

5 NGÀY - 4 ĐÊM

Phương tiện

Mùng 1 Tết

19.988.000 Liên hệ 02733976904

SEOUL – ĐẢO NAMI – LOTTE WORLD

4 ngày - 3 đêm

Phương tiện

Mùng 2,3 Tết

19.988.000 Liên hệ 02733976904

ĐÀI BẮC – ĐÀI TRUNG – GIA NGHIA – A LÝ SƠN

5 NGÀY - 4 ĐÊM

Phương tiện

Mùng 1,6 Tết

16.999.000đ Liên hệ 02733976904