• 4
  • Slide 2
  • Slide 1
  • 5

Tour nước ngoài

THÁI LAN – BANGKOK – PATTAYA

5 NGÀY - 4 ĐÊM

Phương tiện

17/2/2018 (Mùng 2 Tết AL)

12.688.000đ Liên Hệ 02733976904

THÁI LAN – BANGKOK – PATTAYA

5 NGÀY - 4 ĐÊM

Phương tiện

16/2/2018 (Mùng 1 Tết AL)

10.990.000đ Liên hệ 02733976904

THÁI LAN – BANGKOK – PATTAYA

5 NGÀY - 4 ĐÊM

Phương tiện

15/2/2018 (30 Tết AL)

10.990.000đ Liên hệ 02733976904

THÁI LAN – BANGKOK – PATTAYA

5 NGÀY - 4 ĐÊM

Phương tiện

30 Tết AL

8.990.000đ Liên hệ 02733976904

THÁI LAN – BANGKOK – PATTAYA

5 NGÀY - 4 ĐÊM

Phương tiện

28,29 Tết AL

7.990.000đ Liên hệ 02733976904

SINGAPORE – SENTOSA

4 ngày - 3 đêm

Phương tiện

Mùng 3 Tết AL

15.988.000 Liên hệ 02733976904

MALAYSIA – SINGAPORE

6 ngày 5 đêm

Phương tiện

Mùng 3 Tết AL

16.988.000 Liên hệ 02733976904

MALAYSIA – SINGAPORE

6 ngày 5 đêm

Phương tiện

Mùng 2,3 Tết AL

14.990.000 đ Liên hệ 02733976904

TOKYO – DISNEYLAND – NÚI PHÚ SĨ

7 ngày - 6 đêm

Phương tiện

Mùng 1 Tết AL

44.688.000 Liên Hệ 02733976904

TOKYO – HAKONE – NÚI PHÚ SĨ – NAGOYA – KYOTO OSAKA

5 ngày - 5 đêm

Phương tiện

Mùng 3 Tết AL

47.988.000 đ Liên Hệ 02733976904