• 4
  • Slide 2
  • Slide 1
  • 5

Tour Đoàn

MALAYSIA – SINGAPORE

6 ngày 5 đêm

Phương tiện

Mùng 3 Tết AL

16.988.000 Liên hệ 02733976904

MALAYSIA – SINGAPORE

6 ngày 5 đêm

Phương tiện

Mùng 2,3 Tết AL

14.990.000 đ Liên hệ 02733976904

TOKYO – DISNEYLAND – NÚI PHÚ SĨ

7 ngày - 6 đêm

Phương tiện

Mùng 1 Tết AL

44.688.000 Liên Hệ 02733976904

TOKYO – HAKONE – NÚI PHÚ SĨ – NAGOYA – KYOTO OSAKA

5 ngày - 5 đêm

Phương tiện

Mùng 3 Tết AL

47.988.000 đ Liên Hệ 02733976904

YANGON – BAGO – KYAIKHTIYO

4 ngày - 3 đêm

Phương tiện

Mùng 2 Tết AL

13.888.000 Liên hệ 02733976904

HONG KONG – QUẢNG CHÂU – THẨM QUYẾN

5 NGÀY - 4 ĐÊM

Phương tiện

Mùng 1 Tết AL

18.990.000 Liên hệ 02733976904

HONG KONG – QUẢNG CHÂU – THẨM QUYẾN

5 NGÀY - 4 ĐÊM

Phương tiện

Mùng 5 Tết AL

16.990.000 đ Liên hệ 02733976904

HONG KONG – QUẢNG CHÂU – THẨM QUYẾN

5 NGÀY - 4 ĐÊM

Phương tiện

Mùng 1, 2 Tết AL

18.990.000 Liên hệ 02733976904

HONGKONG – DISNEYLAND – ĐẠI NHĨ SƠN

4 ngày - 3 đêm

Phương tiện

Mùng 7 Tết AL

14.690.000đ Liên hệ 02733976904

HONGKONG – DISNEYLAND – ĐẠI NHĨ SƠN

4 ngày - 3 đêm

Phương tiện

30 Tết AL

16.990.000đ Liên hệ 02733976904